Dienstenwijzer

WIE ZIJN WIJ?

Herbrink Assurantiën & Hypotheken biedt u deskundige advisering en diensten op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het afsluiten van de financiële producten die wij adviseren.

HOE KUNT U ONS BEREIKEN?

Ons kantoor is op werkdagen geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Bezoek: Houtlaan 127, 9403 EZ Assen
Post: Postbus 516, 9400 AM Assen
Telefoon : 0592-399996

KvK-nummer : 76371123
E-mail : info@herbrinkadviesgroep.nl
Website : www.herbrinkadviesgroep.nl

KLACHTENREGELING

Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

www.kifid.nl
Kifid
Postbus 93257 2509 AG Den Haag

ONZE RELATIE MET GELDVERSTREKKERS EN VERZEKERAARS

Ons kantoor werkt rechtstreeks samen met een aantal geselecteerde geldverstrekkers en verzekeraars en een aantal inkooporganisaties (DAK Hypotheken, MO-Servicing, FlexFront & Nedasco). Hierdoor kunnen wij u een breed scala aan producten en vergelijkingen bieden. Geen enkele financiële instelling heeft eigendomsrechten en/of zeggenschap in Herbrink Assurantiën & Hypotheken. Herbrink Assurantiën & Hypotheken heeft geen eigendomsrechten en/of zeggenschap in een financiële instelling.

ONZE DIENSTEN

Binnen ons kantoor bieden wij de volgende advies -en bemiddelingsdiensten: bemiddeling in combinatie met advisering en alleen advisering.

Herbrink Assurantiën & Hypotheken kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekeringen, beleggen, banksparen, schadeverzekeringen, pensioenen en consumptief krediet.

U bent bij ons vrij in de keuze van aanbieders en producten. Wij adviseren en begeleiden u in het maken van uw selectie:

  • Inventariseren van wensen, behoeften, risicobereidheid en vastleggen van uw klantprofiel;
  • Informatieverstrekking over de beschikbare passende financiële constructies en financiële producten;
  • Voorleggen van alternatieven en berekeningen obv verschillende producten en aanbieders;
  • De consequenties van de te nemen beslissingen inzichtelijk maken;
  • Toelichten en motiveren van het verstrekte advies;
  • Schriftelijk vastleggen en ondertekenen van het advies.

Vervolgens kunnen wij u helpen met het aangaan van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling van uw keuze.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?

Om ons werk goed te kunnen doen, vragen wij u om ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die van belang kunnen zijn m.b.t de afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen. Het in het bijzonder om wij-zigingen in uw persoonlijke situatie, samenlevingssituatie, veranderingen in uw inkomens –en arbeidssituatie e.d.

BETALINGEN

Hypotheken en kredieten:
Alle betalingen, m.b.t een afgesloten hypotheek of krediet, dient u rechtstreeks te voldoen. U ontvangt periodiek een acceptgiro van de betreffende geldverstrekker of de betaling wordt automatisch voldaan.

Verzekeringen:
Betaling van verzekeringspremies dient u rechtstreeks te doen aan de verzekeringsmaatschappij. Blijft de betaling uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of de verzekering royeren. Mocht deze situatie zich dreigen voor te doen, dan zullen wij u tijdig waarschuwen.

HOE WORDEN WIJ BELOOND?

In beloning voor onze dienstverlening heeft u keuze uit de volgende mogelijkheden:

  • Beloning voor onze dienstverlening uit provisie;
  • Beloning voor onze diensten door het betalen van een uurtarief;
  • Beloning voor onze diensten op basis van een vaste prijs.

BELONING UIT PROVISIE

Schadeverzekeringen (m.u.v. complexe producten) Tussen 5% – 20% van de premie

BELONING O.B.V. VASTE PRIJS

Hypotheekadvies -en bemiddeling starter* € 2.350,-
Hypotheekadvies -en bemiddeling particulier* € 2.650,-
Hypotheekadvies -en bemiddeling ondernemer* € 2.950,-
AOV advies -en bemiddeling € 750,-
Beleggingsrekening advies -en bemiddeling € 495,-
Financiële Planning € 1.500,-
Lijfrente advies -en bemiddeling € 495,-

*Als ons advies leidt tot bemiddeling in een financieel product, bent u geen BTW verschuldigd. Als wij alleen adviseren en niet bemiddelen bent u wel BTW verschuldigd. De vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

BELONING UIT UURTARIEF

€ 110,- per uur voor particulier advies
€ 135,- per uur voor zakelijk en pensioenadvies

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

Ons kantoor heeft volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële markten onder nummer 12047118, voor het uitoefenen van ons bedrijf. Wij zijn ook ingeschreven in het AFM register Nationaal Regime MiFID voor het adviseren over beleggingsfondsen.

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Onze beroepsaansprakelijkheid is verzekerd onder polisnummer V-058-303-069-2 HDI Global SE te Rotterdam.

BEËINDIGING VAN DE RELATIE

U heeft het recht om uw samenwerking met ons kantoor ten alle tijde op te zegging, zonder opzegtermijn en zonder kosten. In geval van verzekeringen, kunt u de verzekeraar verzoeken om de overeenkomsten over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Wij zijn ook vrij om de samenwerking met u te beëindigen. In dat geval kunt u de verzekeraar ook verzoeken om de overeenkomsten over te boeken naar een andere adviseur.