Dienstenwijzer

WIE ZIJN WIJ?

Herbrink Adviesgroep biedt u deskundige advisering en diensten op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij zijn 100% onafhankelijk!
Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het afsluiten van de financiële producten die wij adviseren. Wij werken samen met banken, verzekeraars en beursmakelaars.

HOE KUNT U ONS BEREIKEN?

Ons kantoor is op werkdagen geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Bezoek: Houtlaan 127, 9403 EZ Assen
Post: Postbus 516, 9400 AM Assen
Telefoon : 0592-399996

KvK-nummer : 04073098
E-mail : info@herbrinkadviesgroep.nl
Website : www.herbrinkadviesgroep.nl

KLACHTENREGELING

Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

www.kifid.nl
Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

ONZE RELATIE MET GELDVERSTREKKERS EN VERZEKERAARS

Ons kantoor werkt rechtstreeks samen met een aantal (>80!) geldverstrekkers, beursmakelaars, verzekeraars en een aantal inkooporganisaties (DAK Hypotheken, FlexFront & Nedasco). Hierdoor kunnen wij u een breed scala aan producten en vergelijkingen bieden. Geen enkele financiële instelling heeft eigendomsrechten en/of zeggenschap in Herbrink Adviesgroep. Herbrink Adviesgroep heeft geen eigendomsrechten en/of zeggenschap in een financiële instelling.

ONZE DIENSTEN

Binnen ons kantoor bieden wij de volgende advies -en bemiddelingsdiensten: bemiddeling in combinatie met advisering en alleen advisering. Herbrink Adviesgroep kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekeringen, beleggen, banksparen, pensioenen, zakelijke –en particuliere schadeverzekeringen.

U bent bij ons vrij in de keuze van aanbieders en producten. Wij adviseren en begeleiden u in het maken van uw selectie:

 • Inventariseren van wensen, behoeften, risicobereidheid en vastleggen van uw klantprofiel;
 • Informatieverstrekking over de beschikbare passende financiële constructies en financiële producten;
 • Voorleggen van alternatieven en berekeningen obv verschillende producten en aanbieders;
 • De consequenties van de te nemen beslissingen inzichtelijk maken;
 • Toelichten en motiveren van het verstrekte advies;
 • Schriftelijk vastleggen en ondertekenen van het advies.

Vervolgens kunnen wij u helpen met het aangaan van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling van uw keuze.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?

Om ons werk goed te kunnen doen, vragen wij u om ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die van belang kunnen zijn m.b.t de afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in uw persoonlijke situatie, samenlevingssituatie, veranderingen in uw inkomens- en arbeidssituatie e.d.

BETALINGEN

Hypotheken: Alle betalingen, m.b.t een afgesloten hypotheek, dient u rechtstreeks te voldoen. U ontvangt periodiek een acceptgiro van de betreffende geldverstrekker of de betaling wordt automatisch voldaan. Verzekeringen: Betaling van verzekeringspremies dient u rechtstreeks te doen aan de verzekeringsmaatschappij. Blijft de betaling uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of de verzekering royeren. Mocht deze situatie zich dreigen voor te doen, dan zullen wij u tijdig waarschuwen.

HOE WORDEN WIJ BELOOND?

 • Beloning o.b.v. vast tarief;
 • Beloning voor onze dienstverlening uit provisie;
 • Beloning voor onze diensten door het betalen van een uurtarief;

BELONING O.B.V. VAST TARIEF

Hypotheek Advies & Bemiddeling;

 • Starter vanaf € 1.950,- tot maximaal € 2.150,-
 • Doorstromer vanaf €  2.150,- tot maximaal € 2.450,-
 • Ondernemer vanaf €  2.450,- tot maximaal € 2.750,-

BELONING UIT PROVISIE

Schadeverzekeringen (m.u.v. complexe producten) Tussen 2,5%-17,5% van de premie

BELONING UIT UURTARIEF

Levensverzekeringen, beleggingsrekeningen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en overige complexe producten; € 100,- per uur. Voor pensioenadvies bedraagt het uurtarief € 125,-. Als ons advies leidt tot bemiddeling in een financieel product, bent u geen BTW verschuldigd. Als wij alleen adviseren en niet bemiddelen bent u wel BTW verschuldigd. De vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

Ons kantoor heeft volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële markten onder nummer 12006758, voor het uitoefenen van ons bedrijf. Wij zijn ook ingeschreven in het AFM register Nationaal Regime MiFID voor het adviseren over beleggingsfondsen.

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Onze beroepsaansprakelijkheid is verzekerd onder polisnummer VBA9802062 bij HDI-Gerling International te Rotterdam.

BEËINDIGING VAN DE RELATIE

U heeft het recht om uw samenwerking met ons kantoor ten alle tijden op te zegging, zonder opzegtermijn en zonder kosten. In geval van verzekeringen, kunt u de verzekeraar verzoeken om de overeenkomsten over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Wij zijn ook vrij om de samenwerking met u te beëindigen. In dat geval kunt u de verzekeraar ook verzoeken om de overeenkomsten over te boeken naar een andere adviseur.